Det är nu vi bygger vår framtid – tillsammans

Seminarium gällande konstundervisning

 

Program

 

13.00 Konstupplevelse

Tobias Fagerholm

13.15 Inledning

– Bona Sandström – SKAPA så långt
– SKAPA teamet och referensgruppen: En hälsning
– Peter Roos: Hur går SKAPA vidare 2024-2025
– Anna Bertills: Framtidsperspektiv- omvärldsanalys

13.45 Presentation

Isto Turpeinen, doktor i dans, dansare, forskare och pedagog: Peruskoulu on Suomen suurin kulttuurikeskus

14.15 Kaffe (SKAPA Jakobstadsregionen bjuder)

14.45 Konstupplevelse, Black Box

Time Travelers och Astronauterna under Ida-Maria Raks ledning: Är du färgglad idag?

15.15 Presentation

Cecilia Jeppsson, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad (SWE): “Rörlig och stabil, bred och spetsig” Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan

15.45 Diskussion och avslutning

 

 

Arrangör: SKAPA Jakobstadsregionen

 

En strategisk satsning på konstundervisning för barn och unga. Projektet vill stärka barns och ungas välmående genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning

 

Plats: Rotunda, Campus Allegro, Köpmansgatan 10, Jakobstad

 

Seminariets målgrupp:

 

För dig och mig, vi
Utbildningsaktörer inom konstundervisning
Tjänstemän och politiker
Personal inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik
Tredje sektorn, föreningar

 

Anmälan:

 

Anmäl dig till seminariet senast 5.6 via https://forms.gle/FALCHM4RL6MnRy826
Det är gratis att delta.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST