Valinnainen soitin (lisämaksu)

Valinnainen soitin (lisämaksu)

Valinnaisen soittimen opetusta voidaan myöntää noin 12 ikävuodesta alkaen, kun oppilas on soittanut pääsoitintaan muutamia vuosia. Sivu- soitintoive ilmoitetaan pääsääntöisesti kevätlukukaudella jatkoilmoit- tautumisen yhteydessä.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide