Opinnot

Yhteiset opinnot

Yhteisissä opinnoissa tutustumme kuvakieleen. Opintojen tavoitteena on, että oppilaat oppivat kuvataiteen perustaidot. Opinnot kannustavat ja tukevat oppilaiden taiteellista ilmaisua, heidän henkilökohtaista taidesuhdettaan ja identiteettinsä kehittymistä.

Teemaopinnot

Kuvataiteen teemaopintojen tavoitteena on laajentaa oppilaiden yhteisissä opinnoissa saamia valmiuksia. Teemaopintojen tavoitteena on myös oppilaan taiteellisen ajatustavan ja ilmaisun syventäminen sekä taitojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Keskeistä opinnoissa ovat kuvan kieli ja taiteen eri ilmaisukeinot, omien kuvien luominen, visuaalinen ympäristö ja taiteen maailmat.

Opetussuunnitelma

Katso opetussunnitelma

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide