Varhaisiän tanssikasvatus

Varhaisiän tanssikasvatus jakautuu lastentanssiin (4-5 -vuotiaat) sekä tanssin valmistaviin opintoihin (6-7 -vuotiaat). Opetuksen tarkoituksena on herättää lapsen ilo tanssiin sekä tukea oman ilmaisun ja itsetunnon kehitystä turvallisessa opetusympäristössä. Leikinmuodossa tapahtuva toiminta kehittää lapsen tanssin perusvalmiuksia sekä kykyä toimia ryhmässä.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide