Opinnot

Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on tukea oppilaidemme luovuutta, avustaa heidän kognitiivista, tunteellista ja esteettistä kehitystään sekä parantaa heidän kykyään työskennellä määrätietoisesti ja kauaskantoisesti ryhmässä.

Oppilaat saavat opintojensa aikana näyttämökokemusta ja tutustuvat näyttämötaiteen moniin mahdollisuuksiin.

Harjoittelemme yhdessä luomistyötä samalla kun saamme monipuolista kokemusta teatteriesitystä edeltävästä työprosessista.

Teemaopinnot

Teemaopintojen tavoitteena on syventää taiteellista ilmaisua, laajentaa erilaisten näyttämötekniikkojen tuntemusta sekä kehittää vastuullista toimimista näytelmän prosessin taustalla olevassa työssä. Luovan ajattelun ja taiteidenvälisen osaamisen sekä yhteistyökyvyn kehittäminen esim. ryhmätöiden kautta on olennainen osa teatteritaiteen opintoja.

Opetussuunnitelma

Katso opetussunnitelma

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide