Opinnot

Yhteiset opinnot

Tanssin yhteiset opinnot kehittävät nykytanssin, jazz-tanssin, baletin, akrobatian ja improvisaation perustaitoja. Opintojen tavoitteena on tukea ja kehittää oppilaiden taiteellista ilmaisua, heidän suhdetta taiteeseen ja identiteetin rakentumista sekä kykyä toimia ryhmässä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset oppimisvahvuudet sekä -valmiudet siten, että kaikilla on mahdollisuus kokea osallisuutta suhteessa opetuksen sisältöön ja tarjontaan.

Teemaopinnot

Tanssitaiteen teemaopintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää oppilaiden yhteisissä opinnoissa saamia valmiuksia. Oppilaat voivat painottaa ja suunnata opintojaan valitsemalla kahden tanssimuotomme, nykytanssin tai baletin välillä. Teemaopinnoissa oppilat voivat syventää taiteellista ajatustapaansa, ilmaisuaan ja kehittyä tanssitaiteen käyttämisessä vaikuttamisen ja koskettamisen välineenä.

Opetussuunnitelma

Katso opetussunnitelma

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide