Varhaisiän taidekasvatus

5–6 -vuotiaiden taideopetuksessa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikin ja kokeilemisen kautta. Lapsia kannustetaan ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. He saavat harjoitella motorisia taitojaan ja jaksamistaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja työvälineitä.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide