Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu on tavoitteellista toimintaa, jossa lapset oppivat musiikin taitoja leikin avulla. Musiikkileikkikoulun päämääränä on herättää lasten rakkaus ja kiinnostus musiikkia kohtaan, sekä tutustuttaa lapset musiikin peruskäsitteisiin oman luovuuden avulla. Tavoitteena on myös luoda tiedollisia ja taidollisia valmiuksia musiikin jatko-opintoja varten sekä totuttaa lapset säännölliseen harrastamiseen. Lisäksi musiikkileikkikoulun tavoitteena on kehittää tasapainoisesti yksilön kokonaispersoonallisuutta sekä edistää sosiaalista kasvua.

  • Musiikkileikkikouluun pääsevät mukaan kaikki 3kk-6-vuotiaat lapset, niin kauan kuin vapaita paikkoja on jäljellä. Varsinainen ilmoittautuminen järjestetään keväällä ja jälki-ilmoittautuminen alkusyksystä.
  • Musiikkileikkikoulussa opettaja noudattaa tavoitteellista ja asteittain etenevää suunnitelmaa.
  • Musiikkileikkikoulussa käydään kerran viikossa. Perheryhmissä ja 3–6 v. ryhmissä opetuskerta kestää 45 minuuttia. Musiikkivalmennuksessa opetuskerran pituus on 60 minuuttia.
  • Opetusta annetaan sekä suomen- että ruotsinkielellä. Jos kiinnostusta löytyy järjestetään myös kielisuihkumahdollisuus.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide