Opinnot

Perusopinnot

Musiikin perusopintojen tarkoituksena on innostaa musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tarjoamme monipuolista musiikillista toimintaa, jossa huomioidaan oppilaiden vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Oppilas kehittää niin soittotaitoaan, yhteismusisointitaitojaan, musiikin hahmottamisen taitojaan sekä musiikin historian tuntemustaan. Myös säveltäminen, improvisointi, erilaiset esiintymiset sekä itsenäinen kotiharjoittelu ovat olennainen osa musiikin opiskelua.

Syventävät opinnot

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan sekä keskittyy hänelle tärkeisiin musiikin tuottamisen tapoihin. Oppilas kehittää musiikillisia ilmaisukeinojaan monipuolisesti sekä suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamistaan osoittavan lopputyön.

Musiikkiopintojen rakenne

Valinnaiset kurssit

Opetussuunnitelma

Katso opetussunnitelma

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide