Bildkonst för småbarn

I undervisningen som riktar sig till 5-6-åringar behandlas bildkonsten och den visuella världen i form av lek och experiment. Barnen uppmuntras att uttrycka och reflektera över sina iakttagelser och tolkningar av det de sett, hört, upplevt och fantiserat. De får öva sig i motoriska färdigheter och uthållighet genom att pröva på varierande arbetssätt och verktyg.

Bildkonst

Bildkonst

Wava-institutet

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST