Sello - Soitinkohtainen opetussuunnitelma

Perusopinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston perustasolla on saavuttaa sellainen tekninen ja musiikillinen taso, jolla voit harjoitella soittoa itsenäisesti. Osaat ylläpitää ja kehittää soittovalmiuksiasi niin, että saat soitinopinnoistasi iloa koko elämän ajaksi.

Opintojesi loppuvaiheessa hallitset improvisoinnin, säveltämisen ja musiikkiteorian perusteet ja sinulla on soittokokemusta erilaisista yhtyeistä. Sellon tekniset ja ergonomiset vaatimukset ovat sinulle tuttuja. Olet tutustunut sellon erilaisiin soittotekniikoihin ja jousilajeihin sekä sellon otelautaan sen koko pituudelta. Osaat muunnella sellon sointia sekä luoda monenlaisia erilaisia sävyjä ja tunnelmia sellon avulla.

Osaat suunnitella harjoitteluasi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi ja osaat tarvittaessa käyttää teknisiä apuvälineitä harjoittelun tukena. Olet saanut tutustua moniin erilaisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin ja toivottavasti etsit myös itse uteliaasti uusia musiikkielämyksiä. Sitä kautta saat lisää eväitä omien musiikillisten vahvuuksiesi ja ilmaisukeinojen löytämiseen.

Erilaisiin esiintymisiin osallistuminen kuuluu opintoihisi lukukausittain. Perusopintojen viimeisenä opintovuotena järjestät tai osallistut konserttiin tai vastaavaan tilaisuuteen, jossa osoitat monipuolisesti, mitä olet perusopintojen aikana oppinut. Tähän lopputyöksi kutsuttuun tilaisuuteen voi kuulua myös muuta kuin musisointia sellolla.

Opintojesi tueksi laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa asetat tavoitteita ja arvioit oppimistasi yhdessä opettajan kanssa. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat kirjallisen ja suullisen palautteen joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin, oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä.

Opintosuunnitelman lisäksi kootaan portfolio, jonne sinä, opettajasi ja huoltajasi voitte tallentaa esim. kuvia, videoita ja muistiinpanoja opintoajaltasi. Portfolion kokoaminen kuuluu osana lopputyön suorittamiseen.

Opintojen laskennallinen kesto on seitsemän lukuvuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Syventävät opinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston syventävissä opinnoissa on kehittää soittotaitoasi entisestään ja nostaa osaamisesi uudelle tasolle. Soittotunti on pidempi kuin perusopinnoissa, joten sinulla on runsaasti aikaa yhdessä opettajasi kanssa
syventyä haastavampaan soittotekniikkaan ja ilmaisumahdollisuuksiin sellolla. Saat lisää varmuutta soittimen käsittelyyn ja samalla musiikin tuottaminen sellon avulla muuttuu entistä helpommaksi ja luontevammaksi. Syventävät opinnot on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat musiikista elämänmittaisen harrastuksen kuin myös heille, joiden tavoitteena on saada musiikista ammatti.

Syventävien opintojen aikana opit hahmottamaan suurempia musiikillisia kokonaisuuksia, teet omia tulkintoja musiikista, tuotat omaa musiikkia ja syvennyt musiikin teoriaan. Saat myös paljon esiintymiskokemusta sekä yksin että yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa ja alat myös ymmärtämään sellon erilaisia rooleja yhteissoitossa.

Yksi opintojen tavoitteista on lopputyö, jonka toteutat viimeisenä opintovuotenasi.

Valitsemiesi valinnaisten kurssien tulee tukea lopputyön suorittamista. Sello on tärkeässä osassa lopputyössäsi, jonka suunnittelet omien kiinnostuksen kohteidesi pohjalta ja oman opettajasi avustuksella. Arvioinnilla on keskeinen osuus lopputyössä. Tässä hyödynnetään opettajaa, jolla on erityisosaamista sinun valitsemaltasi aihealueelta. Lopputyössä on tärkeää osoittaa, että osaat suunnitella toimintaasi ja työskennellä pitkäjänteisesti monilla eri tasoilla kohti tärkeää päämäärää.

Perusopinnoissa kerätyn henkilökohtaisen portfolion täyttämistä jatketaan yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa. Opintosuunnitelmassa asetat yhdessä opettajan kanssa opinnoillesi tavoitteita, joiden toteutumista arvioitte yhdessä ja erikseen. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus myös vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat suullisen ja kirjallisen palautteen joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin, oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä. Portfolion kokoaminen kuuluu osana lopputyön suorittamiseen.

Opintojesi päätyttyä olet soittanut monenlaisissa erilaisissa kokoonpanoissa, kuten esimerkiksi jousi- tai kamariorkesterissa, sinfoniaorkesterissa, kansanmusiikkiyhtyeessä, kamarimusiikkiyhtyeessä tai bändissä. Olet saanut osallistua erilaisiin musiikillisia vahvuuksia kehittäviin työpajoihin sekä produktioihin. Osaat improvisoida, lukea nuotteja ”prima vistana” ja käsitellä soitintasi ergonomisesti. Olet soittimesi käsittelyssä niin taitava, että voit ottaa kantaaksesi vaativan roolin niissä musiikillisissa haasteissa, joihin ryhdyt.

Opintojen laskennallinen laajuus on kolme lukuvuotta, mutta opinnot on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide