Urut - Soitinkohtainen opetussuunnitelma

Perusopinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston perustasolla on saavuttaa sellainen tekninen ja musiikillinen taso, jolla voit harjoitella soittoa itsenäisesti. Osaat ylläpitää ja kehittää soittovalmiuksiasi niin, että saat soitinopinnoistasi iloa koko elämän ajaksi.

Opintojesi loppuvaiheessa hallitset improvisoinnin, säveltämisen ja musiikkiteorian perusteet ja sinulla on soittokokemusta erilaisista yhtyeistä. Urkujen tekniset ja ergonomiset vaatimukset ovat sinulle tuttuja. Hallitset jalkiosoiton tekniikan perusteet. Olet tutustunut urkujen toimintaperiaatteeseen ja ymmärrät hyvän äänenmuodostuksen merkityksen urkujensoitossa. Osaat artikuloida ja fraseerata ja kykenet tulkitsemaan eri aikakausien
musiikkia. Pystyt hahmottamaan harjoittelemiesi teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia.

Osaat suunnitella harjoittelusi niin, että saavutat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Olet tutustunut erilaisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin ja toivottavasti etsit myös itse uteliaasti
uusia musiikkielämyksiä. Sitä kautta löydät omat musiikilliset vahvuutesi ja saat eväitä musiikin ilmaisuun

Opintoihisi kuuluvat lukukausittaiset esiintymiset. Perusopintojesi viimeisenä opintovuotena järjestät tai osallistut konserttiin tai vastaavaan tilaisuuteen, jossa osoitat monipuolisesti,
mitä olet opintojesi aikana oppinut. Tähän lopputyöksi kutsuttuun tilaisuuteen voi kuulua myös muuta kuin urkujensoittoa.

Opintojesi tueksi laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa asetat tavoitteita ja arvioit oppimistasi yhdessä opettajan kanssa. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus
vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat kirjallisen ja suullisen palautteen joltakin muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi ryhmätunnin, oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä.

Opintosuunnitelman lisäksi kootaan portfolio, jonne sinä, opettajasi tai huoltajasi voitte tallentaa esim. kuvia, videoita ja muistiinpanoja opintoajaltasi. Portfolion kokoaminen on osa lopputyön suorittamista.

Opintojen laskennallinen kesto on seitsemän lukuvuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Syventävät opinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston syventävissä opinnoissa on kehittää soittotaitoasi entisestään ja nostaa osaamisesi seuraavalle tasolle. Soittotunti on pidempi kuin perusopinnoissa, joten sinulla on hyvin aikaa syventyä yhdessä opettajasi kanssa
urkujensoiton haasteisiin ja ilmaisumahdollisuuksiin. Syventävät opinnot soveltuvat niin musiikista elinikäisen harrastuksen haluaville kuin myös heille, joilla musiikin ammattiopinnot ovat tähtäimessä.

Syventävien opintojen aikana opit hahmottamaan suurempia musiikillisia kokonaisuuksia, teet omia tulkintoja musiikista, tuotat omaa musiikkia ja syvennyt musiikin teoriaan. Saat runsaasti esiintymiskokemusta sekä yksin että yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa.

Yksi opintojen tavoitteista on lopputyö, jonka toteutat viimeisenä opintovuotenasi. Valitsemiesi valinnaisten kurssien tulee tukea lopputyösi suorittamista. Urut on tärkeä osa lopputyötäsi, jonka aiheen valitset omien kiinnostuksenkohteidesi pohjalta ja oman opettajasi
avustuksella. Arvioinnilla on keskeinen osa lopputyössä ja tässä hyödynnetään opettajaa, jolla on erityisosaamista valitsemallasi aihealueella. Lopputyössä on tärkeää osoittaa, että
osaat suunnitella ja työskennellä pitkäjänteisesti monilla eri tasoilla kohti tärkeää päämäärää.

Perusopintojen aikana kerätyn henkilökohtaisen portfolion täyttämistä jatketaan yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa. Opintosuunnitelmassa asetat yhdessä opettajasi kanssa tavoitteita opinnoillesi, joiden toteutumista arvioitte yhdessä ja erikseen. Suunnitelmassa
hyödynnetään mahdollisuus vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat kirjallisen ja suullisen palautteen joltakin muulta kuin omalta opettajaltasi, esimerkiksi ryhmätunnin, oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä.

Opintojesi päätyttyä olet soittanut erilaisissa kokoonpanoissa kamariyhtyeessä tai bändissä. Olet saanut osallistua erilaisiin musiikillisia vahvuuksia kehittäviin työpajoihin sekä produktioihin. Osaat improvisoida, soittaa ”prima vistana” sekä soittaa urkuja ergonomisesti.
Olet soittimesi käsittelyssä niin taitava, että pystyt kantamaan vastuuta musiikillisissa haasteissa, joihin ryhdyt.

Opintojen laskennallinen laajuus on kolme lukuvuotta, mutta opinnot on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide