Musiklekskola

Musikfostran för småbarn

Musiklekskolan är en målinriktad verksamhet där barnen lär sig om musik genom lek. Målet är att väcka barnens kärlek och intresse för musik samt att utveckla musikens grundbegrepp genom den egna kreativiteten. Syftet är också att erbjuda kunskap och färdigheter för fortsatta studier inom musik och vänja barnen vid regelbundet eget arbete. Därtill är musiklekskolans mål att utveckla individens hela personlighet på ett stabilt sätt och att främja social tillväxt.

  • Till musiklekskolan antas barn mellan 3 månader och 6 år så länge lediga platser finns. Den egentliga anmälningstiden sker under våren och efteranmälan i början av hösten.
  • Musiklekskolans lärare följer en målinriktad och stegvis framskridande plan.
  • Man kommer till musiklekskolan en gång i veckan. För familjegrupper och grupper med barn i åldern 3 mån – 6 år är lektionstiden 45 minuter per gång medan lektionerna i den förberedande gruppen är 60 minuter.
  • Undervisningsspråk är svenska eller finska. Om intresse finns, ordnas också möjlighet till språkdusch.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST