Valinnaisia ​​kursseja

Biisinkirjoitus

Alkaa tiistaina 26.9. klo 18.30–20.00 laululuokka 1:ssä


Opettaja: Heidi Takaneva


Mistä tunnistaa vahvan sanoituksen? Miten rakentaa hitikäs kertosäe? Mitkä ovat hittibiisien yleisimmät sointukierrot? Mitä eri osia biisillä voi olla? Biisinkirjoituskurssilla haetaan mm. näihin kysymyksiin vastauksia analysoimalla tuttuja hittejä ja tekemällä omaa musiikkia joko pienryhmässä tai itsenäisesti. Ensimmäisellä tapaamisella sovimme miten kurssi jatkuu.

Drumline

Alkaa tiistaina 5.9. klo 19.00–20.00 lyömäsoitinhuoneessa


Opettaja: Patrik Björni


Drumline (lyömäsoitinryhmä) tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää omaa rytmiikkaa sekä koordinaatiota. Kurssilla käymme läpi mm. eri tekniikoita sekä keskitymme tiukkaan yhteen soit- toon. Kurssi ei vaadi aikaisempaa soittokokemusta rummuista tai lyömäsoittimista.

Konserttikerho

Opettaja: Johannes Ahlvik


Konserttikerho on mielenkiintoinen ja hauska tapa suorittaa valinnaiset opinnot. Kerhossa pääset kuuntelemaan ilmai- seksi tasokkaita konsertteja. Teemme sekä syys-, että kevätlukukaudella neljä vierailua erilaisiin konsertteihin. Ensimmäinen kokoontuminen on perjantaina 1.9. kello 15.00 kamarimusiikkisalissa.

Luova mediatuotanto (GarageBand ja iMovie)

Alkaa keskiviikkona 25.10. klo 20.00–21.00, teorialab.


Opettaja: Mats Ödahl


Tämän inspiroivan kurssin avulla saat tutustua kahteen media- tuotantoon suunniteltuun Apple-työkaluun: GarageBand ja iMovie. Osallistuaksesi et tarvitse musiikin tai videokäsittelyn aikaisem- paa kokemusta. Kurssi on jaettu kahteen osaan: ensimmäisessä tutustuaan GarageBandiin ja luodaan sekä käsitellään musiikkia, ääniefektejä ja -maailmaa. Toisessa tutustut iMovien videokäsit- telyohjelmaan sisältäen mm. leikkauksen, videoklippien yhteen- liittämisen, tekstin ja musiikin joilla voit luoda hienon ja vangit- sevan visuaalisen kokonaisuuden.

Musiikkiteknologia 1

Alkaa tiistaina 5.9. klo 19.05–20.05 studiossa (rytmitalon 3. krs)


Opettaja: Johan Engström


Kurssilla käymme läpi eri instrumenttien (akustisten, elektronisten ja virtuaalisten) äänittämistä, studiolaitteiden käyttöä ja yksinker- taista miksaamista.

Musiikkiteknologia 2

Alkaa keskiviikkona 6.9. klo 19.05–20.05 studiossa (rytmitalon 3. krs)


Opettaja: Johan Engström


Tällä kurssilla opimme pop/rockbändin nauhoittamista, soittimien sovitta- mista, syventävää miksausta sekä masterointia. Oppilaat saavat mielellään ottaa omia kappaleitaan mukaan nauhoittamista varten.

Musiikin avaimet, Avain 5

Alkaa keskiviikkona 6.9. klo 19.00, teorialab.


Opettaja: Anders Sjölind


Sävellämme, sovitamme, soitinnamme ja kirjoitamme biisejä ensisjijaisesti nuotinkirjoitusohjelmalla mutta myös kynällä ja paperilla. Tämä kurssi sopii mm. sinulle, joka haluat säveltää/sovittaa musiikkia lopputyötäsi varteni
ja tarvitset/haluat ohjausta. Kurssin aikana teet paljon itsenäistä työtä ja suosittelemme että olet ennen osallistumista suorittanut musiikin avain 4. Ensimmäisellä tapaamisella sovimme miten, missä ja milloin kurssi jatkuu.

Starla

Alkaa keskiviikkona 4.10. klo 18.45–19.45 kamarimusiikkisalissa


Opettaja: Linnéa Hjerpe


Starla song group on projektikuoro yli 13-vuotiaille. Emme harjoittele säännöllisesti viikottain, vaan keskitymme intensiivisesti yhteen projektiin kerrallaan, jossa tavoitteena esim. konsertti. Tutustumme musiikin eri tyyli- lajeihin ja laulamme stemmoissa sekä nuoteista että korvakuulolta. Laulun ei tarvitse olla pääsoittimesi, kaikki tervetulleita mukaan!

Stella

Torstaisin klo 18.15–19.00 kamarimusiikkisalissa (alkaa 7.9.)


Opettaja: Johannes Ahlvik


Lauluryhmä Stella tapaa ja laulaa viikoittain kehittyäkseen ryhmänä. Työskentelemme äänen kanssa, kokeilemme erilaisia musiikkityylejä ja lau- lamme sekä unisonossa että kaksi- tai kolmiäänisesti. Stellassa saat opetella yhteismusisointia, nuotinlukua sekä kuuntelemista ja seuraamista. Vuoden aikana esiinnymme projekteissa tai omissa konserteissa. Stella on tarkoi- tettu 4-6 -luokkalaisille.

Valinnainen projekti 1 & Valinnainen projekti 2

Valinnainen projekti voi olla esimerkiksi kesäleiri, kilpailu, äänitys, teatte- riesitys tai jokin muu musiikki- tai taidekurssi. Projekti voi olla toteutettu myös Wava-opiston ulkopuolella. Myös osallistuminen Wava-opiston muiden taidelinjojen (kuvataide, tanssi, teatteri, sanataide) opetukseen voidaan lukea valinnaisiin projekteihin. Keskustele lisää opettajasi kanssa!

Valinnainen soitin (lisämaksu)

Valinnaisen soittimen opetusta voidaan myöntää noin 12 ikävuodesta alkaen, kun oppilas on soittanut pääsoitintaan muutamia vuosia. Sivu- soitintoive ilmoitetaan pääsääntöisesti kevätlukukaudella jatkoilmoit- tautumisen yhteydessä.