Valbara kurser

Crossover (tillläggskostnad)

Fre kl. 16–17.30 (börjar 17.9)


Lärare: Malin Simons


Crossover är en 1-årig kurs som riktar sig till elever över 14 år. Metoden är genuint tvärkonstnärlig vilket innebär att eleverna ges möjlighet att utforska de olika konstformer Wava institutet har att erbjuda (musik, teater, dans, bildkonst och ordkonst).

Dirigering

Ons kl. 18 (börjar 8.9) teori 1, 3. våning


Lärare: Anders Sjölind


Vi funderar kring orkesterledning och dirigering, övar grundslagen och besöker orkestrar för att dirigera. Inga förhandskunskaper behövs. Vi träffas några gånger per termin.

Drumline

Tis kl. 19–20 (börjar 7.9)


Lärare: Patrik Björni


Drumline (slagverksgrupp) erbjuder ett utmärkt tillfälle att utveckla rytmik och koordination. Kursen omfattar t.ex. olika tekniker samt att vi fokuserar på samspel. Kursen kräver INGEN tidigare kunskap om trummor eller slagverk.

Garageband

Mån kl. 19–20.10 (börjar 15.11)


Lärare: Mats Ödahl


I Garageband-kursen bekantar vi oss med programmets olika funktioner och skapar egen musik.

Konsertklubb

Börjar 4.9


Lärare: Alisa Methuen


Nu är det dags att anmäla sig till konsertklubben! På höstterminen besöker vi fyra konserter och på vårterminen fyra, ifall man behöver/vill ersätta ett tillfälle vi far på med nåt annat går det bra att ta det med mig. Konsertklubben är ett givande, inspirerande och lättsamt sätt att förverkliga de obligatoriska valbara studierna, och man får gratis ta del av konserter av högsta kvalitet.

Musikteknologi 1

Tis kl. 19.05–20.05 (börjar på vecka 35) i studion på tredje våningen i rytmhuset


Lärare: Johan Engström


I denna kurs går vi igenom hur man spelar in olika instrument (akustiska, elektroniska & virtuella) ochhur man använder studions utrustning och genomför enkel mixning. Vi spelar in musik enligt de deltagande elevernas nivå.

Musikteknologi 2

Ons kl 19.10–20.10 (börjar på vecka) i studion på tredje våningen i rytmhuset


Lärare: Johan Engström


Denna kurs är en fortsättning på Musikteknologi 1 där vi lär oss spela in ett helt rock/pop-band, hur man kan arrangera instrument vid inspelning, fördjupad mixning och användning av effekter. Ofta har eleverna med egna låtar som vi spelar in.

Musikens nyckel 5

Ons kl. 18 (börjar 1.9) Teori 1, 3. våningen


Lärare: Anders Sjölind


Kursen, som är en fortsättning på Nyckel 4, träffas ca. var tredje vecka och bygger kring komposition, arrangering och låtskrivning med en teoretiskt vinkling.

Starla

Mån kl. 19–20 i Kammarmusiksalen


Lärare: Matilda Ångerman


Starla song group är en projektkör för 13-åringar och äldre. Vi övar inte regelbundet varje vecka, utan koncentrerar oss intensivt på ett projekt i taget, med en tydlig målsättning, t.ex. en konsert. Vi bekantar oss med olika musikstilar och sjunger i stämmor, både från noter och efter gehör. Vana och ovana sångare välkomna med!

Stella

Mån kl. 15.30–16.15 i Kammarmusiksalen


Lärare: Matilda Ångerman


Sånggruppen Stella träffas och sjunger varje vecka för att utvecklas som grupp. Vi jobbar med rösten, provar på olika musikstilar och sjunger både unisont och två- till trestämmigt. I Stella får du öva på samspel, notläsning samt att lyssna och följa. Under året uppträder vi i projekt eller egna konserter. Stella är riktad till 4–6 -klassister.

Valbart projekt 1 & Valbart projekt 2

Valbart projekt kan vara t.ex. sommarläger, tävling, inspelning, teaterprojekt eller andra projekt eoch kurser, även sådana som ordnas av andra arrangörer än Wava-institutet. Valbart projekt kan också vara deltagande i Wava-institutets övriga linjer (teater, bildkonst, dans, ordkonst). Diskutera mera med din lärare!

Valbart instrument (tillläggskostnad)

Valbart instrument kan beviljas från ca 12-års ålder när eleven har hunnit studera sitt huvudinstrument några år. Anmälan om intresse för det som ofta kallas bi-instrument sker huvudsakligen i samband med fortsättningsanmälan som görs under vårterminen.