Valbara kurser

Drumline

Inleds tisdag 5.9 kl. 19.00–20.00 i slagverksrummet


Lärare: Patrik Björni


Drumline (slagverksgrupp) erbjuder ett utmärkt tillfälle att utveckla rytmik och koordination. Kursen omfattar t.ex. olika tekniker samt att vi fokuserar på samspel. Kursen kräver INGEN tidigare kunskap om trummor eller slagverk.

Kreativ medieproduktion med GarageBand och iMovie

Inleds onsdag 25.10 kl. 20.00–21.00 i teorilabbet


Lärare: Mats Ödahl


Via denna inspirerande kurs får du bekanta dig med två kraftfulla Apple-verktyg för medieproduktion; GarageBand och iMovie. Du behöver inte några förkunskaper inom musik eller videoredigering för att delta. Kursen är uppdelad i två delar, där varje del fokuserar på en specifik programvara och dess tillämpning. Första delen fokuserar på ljudskapande med GarageBand, där du lär dig skapa musik och ljudlandskap samt använda programvaran för redigering och effektskapande. Andra delen tar dig genom videoredigering med iMovie, inklusive klippning, sammanfogning, övergångar, text och musik, för att skapa en fängslande visuell upplevelse.

Konsertklubb

Lärare: Johannes Ahlvik


I konsertklubben får du möjlighet att kostnadsfritt besöka ca 8 olika konserter per läsår. Klubben är ett intressant och lärorikt sätt att delta i de valbara studierna. Vi träffas första gången fredag 1.9 kl. 15 i kammarmusiksalen.

Musikteknologi 1

Inleds tisdag 5.9 kl. 19.05–20.05 i studion (Rytmhusets 3:e vån.)


Lärare: Johan Engström


I denna kurs går vi igenom hur man spelar in olika instrument (akustiska, elektroniska & virtuella), hur man använder utrustningen i studion och enkel mixning.

Musikteknologi 2

Inleds onsdag 6.9 kl. 19.05–20.05 i studion (Rytmhusets 3:e vån.)


Lärare: Johan Engström


I den här kursen är lär vi oss spela in ett helt rock/pop-band, arrangering av instrument, fördjupad mixning samt enkel maste- ring. Eleverna får gärna ta med egna låtar som vi sedan spelar in.

Musikens nyckel 5

Inleds onsdag 6.9 kl. 19.00 i teorilabbet


Lärare: Anders Sjölind


Vi jobbar med komposition, arrangering, instrumentering och låtskrivning, främst via notskrivningsprogram men även med papper och penna. Denna kurs är perfekt för dig som tänker komponera/arrangera musik till ditt slutarbete och behöver/vill ha handledning. I kursen jobbar du mycket på egen hand och vi rekommenderar att du innan deltagande har avlagt nyckel 4. Vid första träffen kommer vi överens om när, var och hur kursen fortsätter.

Skriv en egen låt!

Inleds tisdag 26.9 kl. 18.30–20.00 i sångklass 1


Lärare: Heidi Takaneva


Hur gör man en bra låttext eller en snygg refräng? Vilka är hitlåtarnas vanliga ackord och delar? På låtskrivningskursen söker vi tillsammans svar på dessa frågor genom att analysera kända låtar och skapa nya, ensam eller i grupp. Vid första träffen kommer vi överens om hur studierna fortsätter.

Starla

Inleds onsdag 4.10 kl. 18.45–19.45 i kammarmusiksalen


Lärare: Linnéa Hjerpe


Starla song group är en projektkör för 13-åringar och äldre. Vi övar inte regel- bundet utan koncentrerar oss intensivt och målmedvetet på ett projekt (t.ex. konsert) i taget. Vi bekantar oss med olika musikstilar och sjunger i stämmor, både från noter och efter gehör. Vana och ovana sångare välkomna med!

Stella

Torsdagar kl. 18.15–19.00 i kammarmusiksalen (inleds 7.9)


Lärare: Johannes Ahlvik


Sånggruppen Stella träffas och sjunger varje vecka för att utvecklas som grupp. Vi jobbar med rösten, provar på olika musikstilar och sjunger både unisont och två- tilltrestämmigt. I Stella får du öva på samspel, notläsning samt att lyssna och följa. Under året uppträder vi i projekt eller egna kon- serter. Stella är riktad till 4–6 -klassister.

Valbart projekt 1 & Valbart projekt 2

Valbart projekt kan vara t.ex. sommarläger, tävling, inspelning, teater- projekt eller andra projekt eoch kurser, även sådana som ordnas av andra arrangörer än Wava-institutet. Valbart projekt kan också vara deltagande i Wava-institutets övriga linjer (teater, bildkonst, dans, ordkonst). Diskutera mera med din lärare!

Valbart instrument (tilläggskostnad)

Valbart instrument kan beviljas från ca 12-års ålder när eleven har hunnit studera sitt huvudinstrument några år. Anmälan om intresse för det som ofta kallas bi-instrument sker huvudsakligen i samband med fortsättnings- anmälan som görs under vårterminen.