Dans för småbarn

Dans för småbarn består av dans för 4-5 åringar och förberedande studier i dans för 6-7 åringar. Syftet med undervisningen är att väcka dansens glädje och stödja utvecklingen av ett eget uttryck och självförtroende i en trygg lärmiljö. Verksamhet i form av lek utvecklar barnets grundläggande färdigheter i dans samt förmåga att agera i en grupp.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST