Studier

Gemensamma studier

Inom de gemensamma studierna bekantar vi oss med bildspråket. Syftet med studierna är att eleverna ska lära sig de grundläggande färdigheterna i bildkonst. Studierna uppmuntrar och stöder elevernas konstnärliga uttryck, deras personliga förhållande till konst och identitetsutveckling.

Temastudier

Målet för temastudierna i bildkonst är att bredda de färdigheter som eleverna förvärvat i de gemensamma studierna. Syftet med temastudierna i bildkonst är att fördjupa elevens bildkonstnärliga tänkande och uttryck samt utveckla kunskaper och möjligheter att påverka. Viktiga fokusområden i studierna är bildens språk och olika uttrycksmedel, skapandet av egna bilder, den visuella miljön och konstens världar.

Läroplan

Se läroplan

Bildkonst

Bildkonst

Wava-institutet

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST