Floora

Floora-hanke tehdään yhteistyönä Sosiaali- ja terveysviraston, Wava-opiston ja Amabile ry:n välillä.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden ilmaiseen, pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen soittoharrastukseen niille lapsille ja nuorille, jotka sosiaalisista, taloudellisista tai muista syistä jäävät sen ulkopuolelle.

Wava-opisto tarjoaa tilat ja opetuksen vauvamuskarista ryhmäsoittoon ja eri soittimien yksilöopetukseen.

Wava-opiston yhteyshenkilö:
Petrina Lindqvist

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide