Floora

Grundnivå

Floora-projektet är ett samarbete mellan Social- och hälsovårdsverket, Wava-institutet och Amabile r.f.

Projektet erbjuder gratis, långsiktig och kvalitativ undervisning i musik vid Wava-institutet för barn och unga som av sociala, ekonomiska eller andra orsaker inte annars har möjlighet att medverka i hobbyverksamhet.

Wava-institutet erbjuder utrymmen och undervisning i allt från babyrytmik, gruppspel till enskild undervisning i olika instrument.

Wava-institutets kontaktperson:
Petrina Lindqvist

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST