Laulu - Soitinkohtainen opetussuunnitelma

Perusopinnot

Musiikkiopiston perustasolla lauluopintojesi tavoitteena on oppia tuottamaan ääntä terveellisesti ja monipuolisesti unohtamatta kuitenkaan omaa persoonallista sävyäsi. Opit harjoittelemaan itsenäisesti ja näin ollen pystyt ylläpitämään ja kehittämään laulutaitojasi, joista on sinulle iloa koko loppuelämäksi.

Opintojesi lopussa sinulla on perusvalmiudet improvisaatioon, biisinkirjoitukseen, musiikin teoriaan sekä luovaan ajatteluun. Lisäksi sinulla on kokemusta eri kokoonpanoissa laulamisesta. Olet tutustunut lauluäänen anatomiaan sekä eri laulutekniikoihin, joiden avulla opit ymmärtämään miten äänesi toimii. Teknisten laulutaitojen lisäksi olet saanut tutustua tulkinnallisiin ja tyylilajillisiin seikkoihin.

Olet oppinut nuotinlukutaitoja ja lisäksi osaat transponoida laululäksysi sinulle sopivaan sävellajiin. Musiikin avaimien tukena tutustut kitaran- ja pianonsoiton perusteihin. Tavoitteena on myös oppia itse etsimään uusia musiikkielämyksiä ja sitä kautta saada lisää eväitä omien musiikillisten vahvuuksien ja ilmaisukeinojen löytämiseen.

Esiintyminen eri konserteissa ja kokoonpanoissa kuuluu vahvasti opintoihin lukukausittain. Perustason viimeisenä vuotena teet lopputyön esim. järjestämällä tai olemalla osana konserttia. Voit myös esittää perustasolla opittua monipuolista osaamistasi jossain toisessa musiikillisessa yhteydessä. Lopputyöhön voi sisältyä myös muuta kuin musisointia pääinstrumentillasi.

Opintojesi tueksi teet yhdessä opettajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jonne asetat juuri sinulle sopivat tavoitteet. Arviointi tapahtuu yhdessä opettajan kanssa ja käytämme myös mahdollisuuden vertaisarviointiin. Saat vähintään kerran lukuvuoden aikana kirjallisen ja suullisen palautteen toiselta opettajalta esim. oppilaskonsertin, tunnin tai muun esiintymisen yhteydessä.

Opintosuunnitelman lisäksi kootaan portfolio, jonne sinä, opettajasi ja huoltajasi voitte tallentaa esim. kuvia, videoita ja muistiinpanoja opintoajaltasi. Portfolion kokoaminen kuuluu osana lopputyön suorittamiseen.

Opintojen laskennallinen kesto on seitsemän lukuvuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Syventävät opinnot

Musiikkiopiston syventävien lauluopintojen tavoitteena on syventyä vielä lauluinstrumenttiin ja päästä osaamisessa seuraavalle tasolle. Tällä tasolla laulutunnit ovat pidempiä kuin perustasolla, jotta sinulle jäisi enemmän aikaa miettiä yhdessä opettajan kanssa laulamisen haasteita ja musiikkia kokonaisuutena. Syventävät opinnot on tarkoitettu niille, jotka haluavat musiikista elämänmittaisen harrastuksen tai niille, jotka tavoittelevat ammattiopintoja.

Syventävien opintojen aikana opit hahmottamaan suurempia musiikillisia kokonaisuuksia, teet omia tulkintoja musiikista, tuotat omaa musiikkia ja syvennyt musiikin teoriaan. Saat myös paljon esiintymiskokemusta sekä yksin että yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa.

Yksi opintojen tavoitteista on lopputyö, jonka toteutat viimeisenä opintovuotenasi. Lauluinstrumentillasi on iso rooli tehtäessä lopputyötä, jonka toteutat opettajan avustuksella ja sen aiheeksi on tarkoitus valita juuri sinun mielenkiinnon kohteesi. Valinnaisten kurssien tehtävänä on tukea tämän lopputyön teemaa. Arviointi on erittäin tärkeässä roolissa ja opettajan tehtävänä on osallistua erityisosaamisellaan tämän lopputyön aiheeseen. Tärkeä osa opintoja on pitkäjänteisesti suunnitella ja työstää tavoitetta monella eri tasolla.

Omaa portfoliota rakennetaan aina perustasolta syventävien opintojen loppuun saakka yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa. Opetussuunnitelmassasi asetat yhdessä opettajasi kanssa opinnoillesi tavoitteet, joita arvioitte yhdessä ja erikseen sekä käytämme mahdollisuuden vertaisarviointiin. Saat vähintään kerran lukuvuoden aikana kirjallisen ja suullisen palautteen toiselta opettajalta esim. oppilaskonsertin, tunnin tai muun esiintymisen yhteydessä.

Opintojesi päätyttyä olet saanut laulaa monissa eri kokoonpanoissa kuten kuorossa, pienemmissä ryhmissä, bändissä ja mahdollisesti myös solistitehtävissä orkesterin kanssa. Myös studiossa laulaminen on tullut sinulle tutuksi. Sinun laulutaitosi ovat laajat ja luottamuksesi itseesi sekä lauluääneesi ovat niin hyvällä tasolla, että pystyt olemaan tärkeässä roolissa niissä musiikillisissa haasteissa, joihin ryhdyt. Esiintymisten myötä lavakarismasi sekä kappaleiden tulkinta on viety uudelle tasolle. Olet syventynyt eri tekniikoihin, tyylilajeihin ja sinulla on hyvät taidot nuotinlukuun, improvisaatioon ja biisinkirjoittamiseen sekä laaja ymmärrys musiikin avaimiin. Lisäksi hallitset perustaitoja musiikkiteknologian saralta. Tietotaitosi ovat niin laajat, että pystyt viemään luovuutesi entistä pidemmälle ja olet löytänyt omat musiikilliset vahvuutesi.

Opintojen laskennallinen laajuus on kolme lukuvuotta, mutta opinnot on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide