Oboe - Soitinkohtainen opetussuunnitelma

Perusopinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston perustasolla on saavuttaa sellainen tekninen ja musiikillinen taso, jolla voit harjoitella soittoa itsenäisesti. Osaat ylläpitää ja kehittää soittovalmiuksiasi niin, että saat soitinopinnoistasi iloa koko elämäsi ajaksi.

Opintojesi loppuvaiheessa hallitset improvisoinnin, säveltämisen ja musiikkiteorian perusteet ja sinulla on soittokokemusta erilaisista yhtyeistä. Oboen tekniset ja ergonomiset vaatimukset ovat sinulle tuttuja. Olet tutustunut erilaisiin soittotekniikoihin ja tyylilajeihin.
Osaat soittaa tunnelmaltaan erityylisiä kappaleita ja kamarimusiikissa toimia ryhmän jäsenenä eri tehtävissä. Olet harjoitellut ja saanut opetusta röörintekoon niin että osaat valmistaa itsellesi oboen suukappaleen siihen tarvittavilla työvälineillä.

Osaat suunnitella harjoitteluasi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi ja osaat tarvittaessa käyttää teknisiä apuvälineitä harjoittelun tukena. Olet saanut tutustua moniin
erilaisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin ja toivottavasti etsit myös itse uteliaasti uusia musiikkielämyksiä. Sitä kautta saat lisää eväitä omien musiikillisten vahvuuksiesi ja ilmaisukeinojen löytämiseen.

Erilaisiin esiintymisiin osallistuminen kuuluu opintoihisi lukukausittain. Perusopintojen viimeisenä opintovuotena järjestät tai osallistut konserttiin tai vastaavaan tilaisuuteen, jossa
osoitat monipuolisesti, mitä olet perusopintojen aikana oppinut. Tähän lopputyöksi kutsuttuun tilaisuuteen voi kuulua myös muuta kuin oboen soittoa.

Opintojesi tueksi laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa asetat tavoitteita ja arviot oppimistasi yhdessä opettajasi kanssa. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus
vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat kirjallisen ja suullisen palautteen joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin, oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä.

Opintosuunnitelman lisäksi kootaan portfolio, jonne sinä, opettajasi ja huoltajasi voitte tallentaa esim. kuvia, videoita ja muistiinpanoja opintoajaltasi. Portfolion kokoaminen kuuluu osana lopputyön suorittamiseen.

Opintojen laskennallinen kesto on seitsemän vuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Syventävät opinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston syventävissä opinnoissa on kehittää soittotaitoasi entisestään ja nostaa osaamisesi uudelle tasolle. Soittotunti on pidempi kuin perusopinnoissa, joten sinulla on runsaasti aikaa yhdessä opettajasi kanssa syventyä oboen soiton haastavampaan soittotekniikkaan ja ilmaisumahdollisuuksiin.

Saat lisää varmuutta soittimen käsittelyyn ja samalla musiikin tuottaminen oboen välityksellä muuttuu entistä helpommaksi ja luontevammaksi. Röörinteko on säännöllistä ja soitat itse tekemilläsi rööreillä. Opettajan kanssa voit viimeistellä niitä soittotunneilla. Syventävät opinnot on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat musiikista elämänmittaisen harrastuksen kuin myös niille, joiden tavoitteena on saada musiikista ammatti.

Syventävien opintojen aikana opit hahmottamaan suurempia musiikillisia kokonaisuuksia, teet omia tulkintoja musiikista, tuotat omaa musiikkia ja syvennyt musiikin teoriaan. Saat myös paljon esiintymiskokemusta sekä yksin että yhdessä muiden kanssa erilaisissa kokoonpanoissa.

Yksi opintojen tavoitteista on lopputyö, jonka toteutat viimeisenä opintovuotenasi. Valitsemiesi valinnaisten kurssien tulee tukea lopputyön suorittamista. Oboe on tärkeässä osassa lopputyössäsi, jonka suunnittelet omien kiinnostuksen kohteidesi pohjalta oman opettajan avustuksella. Arvioinnilla on keskeinen osuus lopputyössä. Tässä hyödynnetään opettajaa, jolla on erityisosaamista sinun valitsemaltasi aihealueelta. Lopputyössä on tärkeää osoittaa, että osaat suunnitella toimintaasi ja työskennellä pitkäjänteisesti monilla eri tasoilla kohti tärkeää päämäärää.

Perusopinnoissa kerätyn henkilökohtaisen portfolion täyttämistä jatketaan yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa. Opintosuunnitelmassa asetat yhdessä opettajan kanssa opinnoillesi tavoitteita, joiden toteutumista arvioitte yhdessä ja erikseen. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus myös vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat suullisen ja kirjallisen palautteen joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin,
oppilaskonsertin tai muun esiintyminen yhteydessä. Portfolion kokoaminen kuuluu osana lopputyön suorittamiseen.

Opintojesi päätyttyä olet soittanut monenlaisissa kokoonpanoissa, kuten esimerkiksi puhallin- ja sinfoniaorkesterissa sekä kamarimusiikkiyhtyeessä. Olet saanut osallistua
erilaisiin musiikillisia vahvuuksia kehittäviin työpajoihin sekä produktioihin. Osaat improvisoida, lukea nuotteja ”prima vistana” ja soittotapasi on ergonominen. Soittotaitosi on sillä tasolla, että voit ottaa vastaan vaativan roolin niissä musiikillisissa haasteissa, joihin ryhdyt.

Opintojen laskennallinen kesto on kolme vuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide