Grundläggande konstundervisning i Jakobstadsnejden

Vid Wava-institutet kan du, barn, ung eller vuxen, studera musik, bildkonst, dans och teater målinriktat enligt läroplan. Därtill erbjuds musik för småbarn, också kallad musiklekis, samt projektbaserad ordkonstundervisning. Även om största delen av våra elever är barn och ungdomar, erbjuder vi också vuxna möjligheten att ta lektioner med våra duktiga lärare enskilt, i band eller kör via institutets öppna avdelning.

Varje vecka deltar över 800 elever från Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby i Wava-institutets verksamhet under ledning av fler än 40 lärare. Verksamheten är flerspråkig.

Aktuellt

SKAPA-projektets mål är att fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad.
Jakobstads Orkesterfond ledigslår stipendier vilka kan ansökas av personer eller grupper som befrämjat(r) Jakobstads Sinfoniettas verksamhet.

Evenemang