Piano - Soitinkohtainen opetussuunitelma

Perusopinnot

Piano-opintojesi tavoite musiikkiopiston perustasolla on saavuttaa sellainen tekninen ja musiikillinen taso, jolla voit harjoitella soittoa itsenäisesti. Osaat ylläpitää ja kehittää soittovalmiuksiasi niin, että saat soitinopinnoistasi iloa koko elämän ajaksi.

Opintojesi loppuvaiheessa luet sujuvasti nuotteja ja hallitset säestyksen, improvisoinnin ja säveltämisen perusteet. Opit kuuntelemaan ja saat pianon laulamaan musisointisi kautta. Hallitset myös erilaisten soittotekniikoiden ja ergonomian perusteet. Osaat suunnitella
harjoitteluasi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Osaat käyttää teknisiä apuvälineitä ja olet syventynyt musiikkiin teoreettisesta näkökulmasta. Olet tottunut soittamaan ulkoa, korvakuulolta ja hallitset transponoinnin perusteet.

Pianistina soitat useissa eri kokoonpanoissa. Soitat nelikätisesti ja säestät solisteja, kuoroja tai bändejä. Opintojesi aikana saat tutustua moniin erilaisiin musiikkityyleihin ja – kulttuureihin sekä piano ohjelmistoon useilta vuosisadoilta. Nämä innostavat sinua etsimään uteliaasti uusia musiikkielämyksiä ja saat lisää eväitä omien musiikillisten vahvuuksiesi ja ilmaisukeinojen löytämiseen tulevaisuudessa.

Esiintyminen eri konserteissa ja kokoonpanoissa kuuluu opintoihisi lukukausittain. Opintojesi tueksi laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa asetat tavoitteita ja
arvioit oppimistasi yhdessä opettajan kanssa. Vähintään kerran lukuvuodessa saat kirjallisen ja suullisen palautteen joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin, oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus vertaisarviointiin.

Opintosuunnitelman lisäksi kootaan portfolio Eepos-ohjelmassa, jonne sinä, opettajasi ja huoltajasi voitte tallentaa esim. kuvia, videoita, konserttiohjelmia, erilaisia projekteja ja muistiinpanoja opintoajaltasi. Portfolion kokoaminen toivomaasi muotoon kuuluu osana
lopputyön suorittamiseen.

Viimeisenä opintovuotenasi perusopinnoissa teet lopputyön: järjestät konsertin tai osallistut konsertin tai vastaavan tilaisuuden toteuttamiseen, osoittaen monipuolisesti ja persoonallisella tavalla osaamistasi. Tilaisuudessa annetaan myös mahdollisuus esittää muita taiteellisia valmiuksia pianonsoiton lisäksi.

Opintojen laskennallinen kesto on seitsemän lukuvuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Syventävät opinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston syventävissä opinnoissa on kehittää soittotaitoasi entisestään ja nostaa osaamisesi uudelle tasolle. Soittotunti on pidempi kuin perusopinnoissa, joten sinulla on runsaasti aikaa yhdessä opettajasi kanssa syventyä pianon haastavampaan soittotekniikkaan ja ilmaisumahdollisuuksiin sekä pianon sointimaailman kuuntelemiseen. Saat lisää varmuutta soittimen käsittelyyn, tekniikkasi ja
tulkintasi paranevat ja musiikin tuottaminen muuttuu entistä luontevammaksi.

Oma musikaalisuutesi ja persoonallisuutesi kypsyvät ja musiikilliset vahvuutesi korostuvat. Opit hahmottamaan suurempia musiikillisia kokonaisuuksia, ja opit tuottamaan omaa musiikkia. Opintojen myötä musiikista tulee sinulle elinikäinen harrastus tai saat perustan
jatkaa musiikin ammattiopintojen parissa.

Syvennyt piano-ohjelmiston monimuotoisiin soolokappaleisiin ja kehität sävelkieltäsi ja virtuositeettiasi. Lisäksi soitat opintojesi aikana erilaisissa yhtyeissä, bändeissä ja orkestereissa sekä osallistut projekteihin ja kursseille. Opintoihin kuuluu vapaa säestys ja
opit reagoimaan herkästi säestystehtävissä. Luet nuotteja täysin sujuvasti, osaat myös soittaa nelikätisesti, lukea nuotteja ”prima vistana”, improvisoida, soittaa korvakuulolta ja transponoida. Olet soittimesi käsittelyssä niin taitava, että voit ottaa kantaaksesi vaativan
roolin niissä musiikillisissa haasteissa, joihin ryhdyt.

Yksi opintojen tavoitteista on lopputyö, jonka teet viimeisenä opintovuotenasi. Valitsemiesi valinnaisten kurssien tulee tukea lopputyön suorittamista. Oma soittimesi on tärkeässä osassa lopputyössäsi, jonka suunnittelet omien kiinnostuksen kohteidesi pohjalta ja toteutat
oman opettajasi avustuksella. Arvioinnilla on keskeinen osuus lopputyössä ja tässä hyödynnetään opettajaa, jolla on erityisosaamista sinun valitsemaltasi aihealueelta. Lopputyössä on tärkeää osoittaa, että osaat suunnitella toimintaasi ja työskennellä pitkäjänteisesti monilla eri tasoilla kohti tärkeää päämäärää.

Perusopinnoissa kerätyn henkilökohtaisen portfolion täyttämistä jatketaan yhdessä opettajan ja huoltajien kanssa. Lopputyöhön kuuluu myös muokata portfoliota toivomaasi muotoon.

Opintosuunnitelmassa asetat yhdessä opettajan kanssa opinnoillesi tavoitteita, joiden toteutumista arvioitte yhdessä ja erikseen. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus
vertaisarviointiin. Esiinnyt lukuvuoden aikana yksin tai yhtyeissä. Vähintään kerran lukuvuodessa saat kirjallisen ja suullisen palautteen joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin, oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä.

Opintojen laskennallinen kesto on kolme lukuvuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lyhyemmässä ajassa.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide