Sello - Soitinkohtainen opetussuunnitelma

Perusopinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston perustasolla on saavuttaa sellainen tekninen ja
musiikillinen taso, jolla voit harjoitella soittoa itsenäisesti. Osaat ylläpitää ja kehittää
soittovalmiuksiasi niin, että saat soitinopinnoistasi iloa koko elämän ajaksi.

Opintojesi loppuvaiheessa hallitset improvisoinnin, säveltämisen ja musiikkiteorian perusteet
ja sinulla on soittokokemusta erilaisista yhtyeistä. Sellon tekniset ja ergonomiset
vaatimukset ovat sinulle tuttuja. Olet tutustunut sellon erilaisiin soittotekniikoihin ja
jousilajeihin sekä sellon otelautaan sen koko pituudelta. Osaat muunnella sellon sointia sekä
luoda monenlaisia erilaisia sävyjä ja tunnelmia sellon avulla.

Osaat suunnitella harjoitteluasi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi ja osaat
tarvittaessa käyttää teknisiä apuvälineitä harjoittelun tukena. Olet saanut tutustua moniin
erilaisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin ja toivottavasti etsit myös itse uteliaasti uusia
musiikkielämyksiä. Sitä kautta saat lisää eväitä omien musiikillisten vahvuuksiesi ja
ilmaisukeinojen löytämiseen.

Erilaisiin esiintymisiin osallistuminen kuuluu opintoihisi lukukausittain. Perusopintojen
viimeisenä opintovuotena järjestät tai osallistut konserttiin tai vastaavaan tilaisuuteen, jossa
osoitat monipuolisesti, mitä olet perusopintojen aikana oppinut. Tähän lopputyöksi
kutsuttuun tilaisuuteen voi kuulua myös muuta kuin musisointia sellolla.

Opintojesi tueksi laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa asetat tavoitteita ja
arvioit oppimistasi yhdessä opettajan kanssa. Suunnitelmassa hyödynnetään mahdollisuus
vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat kirjallisen ja suullisen palautteen
joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin, oppilaskonsertin tai muun
esiintymisen yhteydessä.

Opintosuunnitelman lisäksi kootaan portfolio, jonne sinä, opettajasi ja huoltajasi voitte
tallentaa esim. kuvia, videoita ja muistiinpanoja opintoajaltasi. Portfolion kokoaminen kuuluu
osana lopputyön suorittamiseen.

Opintojen laskennallinen kesto on seitsemän lukuvuotta, mutta ne on mahdollista suorittaa
myös lyhyemmässä ajassa.

Syventävät opinnot

Soitinopintojen tavoite musiikkiopiston syventävissä opinnoissa on kehittää soittotaitoasi
entisestään ja nostaa osaamisesi uudelle tasolle. Soittotunti on pidempi kuin
perusopinnoissa, joten sinulla on runsaasti aikaa yhdessä opettajasi kanssa
syventyä haastavampaan soittotekniikkaan ja ilmaisumahdollisuuksiin sellolla. Saat lisää
varmuutta soittimen käsittelyyn ja samalla musiikin tuottaminen sellon avulla muuttuu entistä
helpommaksi ja luontevammaksi. Syventävät opinnot on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat
musiikista elämänmittaisen harrastuksen kuin myös heille, joiden tavoitteena on saada
musiikista ammatti.

Syventävien opintojen aikana opit hahmottamaan suurempia musiikillisia kokonaisuuksia,
teet omia tulkintoja musiikista, tuotat omaa musiikkia ja syvennyt musiikin teoriaan. Saat
myös paljon esiintymiskokemusta sekä yksin että yhdessä muiden kanssa erilaisissa
kokoonpanoissa ja alat myös ymmärtämään sellon erilaisia rooleja yhteissoitossa.

Yksi opintojen tavoitteista on lopputyö, jonka toteutat viimeisenä opintovuotenasi.
Valitsemiesi valinnaisten kurssien tulee tukea lopputyön suorittamista. Sello on tärkeässä
osassa lopputyössäsi, jonka suunnittelet omien kiinnostuksen kohteidesi pohjalta ja oman
opettajasi avustuksella. Arvioinnilla on keskeinen osuus lopputyössä. Tässä hyödynnetään
opettajaa, jolla on erityisosaamista sinun valitsemaltasi aihealueelta. Lopputyössä on tärkeää
osoittaa, että osaat suunnitella toimintaasi ja työskennellä pitkäjänteisesti monilla eri tasoilla
kohti tärkeää päämäärää.

Perusopinnoissa kerätyn henkilökohtaisen portfolion täyttämistä jatketaan yhdessä opettajan
ja huoltajien kanssa. Opintosuunnitelmassa asetat yhdessä opettajan kanssa opinnoillesi
tavoitteita, joiden toteutumista arvioitte yhdessä ja erikseen. Suunnitelmassa hyödynnetään
mahdollisuus myös vertaisarviointiin. Vähintään kerran lukuvuodessa saat suullisen ja
kirjallisen palautteen joltain muulta kuin omalta opettajaltasi esimerkiksi luokkatunnin,
oppilaskonsertin tai muun esiintymisen yhteydessä. Portfolion kokoaminen kuuluu osana
lopputyön suorittamiseen.

Opintojesi päätyttyä olet soittanut monenlaisissa erilaisissa kokoonpanoissa, kuten
esimerkiksi jousi- tai kamariorkesterissa, sinfoniaorkesterissa, kansanmusiikkiyhtyeessä,
kamarimusiikkiyhtyeessä tai bändissä. Olet saanut osallistua erilaisiin musiikillisia
vahvuuksia kehittäviin työpajoihin sekä produktioihin. Osaat improvisoida, lukea nuotteja
”prima vistana” ja käsitellä soitintasi ergonomisesti. Olet soittimesi käsittelyssä niin taitava,
että voit ottaa kantaaksesi vaativan roolin niissä musiikillisissa haasteissa, joihin ryhdyt.

Opintojen laskennallinen laajuus on kolme lukuvuotta, mutta opinnot on mahdollista suorittaa
myös lyhyemmässä ajassa.

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide