Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnot koostuvat neljästä opintokokonaisuudesta:

1) Soitinopinnot
2) Yhteismusisointi
3) Musiikin avaimet
4) Valinnaiset opinnot.

Musiikin perusopinnot (800 t)

Soitinopinnot 250 t

Soitinopinnoissa opettelet soittimesi perustaitoja, tutustut monipuolisesti soittimen tekniikkaan, ilmaisumahdollisuuksiin ja
ohjelmistoon sekä kehität musiikillista ja
luovaa ajatteluasi.

Soittotunnit järjestetään yleensä yksilöopetuksena, mutta niitä voidaan korvata
myös esimerkiksi pari- tai ryhmäopetuksella,
projektiviikoilla, erilaisilla esiintymisillä tai
vaikkapa konserttikäynneillä

Lukuvuosittain suunnittelet yhdessä oman opettajasi kanssa lukuvuoden tavoitteet. Vuoden aikana teette myös väliarvioinnin ja lukuvuoden arvioinnin. Lisäksi saat palautteen toiselta opettajalta ja vertaisarvion soittokaverilta.

Perusopintojen viimeisenä vuonna suunnittelet ja toteutat lopputyön, jossa hyödynnät
vuosien varrella hankkimiasi soitintaitoja. Lopputyö voi olla esimerkiksi konsertti tai äänite.

Yhteismusisointi 250 t

Yhteismusisointiin osallistut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojasi.

Yhteismusisointi on oleellinen osa musiikkiopintoja ja mikä parasta: siellä tapaat uusia ja
vanhoja soittokavereita!

Wava-opistossa toimii useita erilaisia yhteismusisointiryhmiä, jotka esiintyvät aktiivisesti konserteissa ja muissa tapahtumissa

 • Kuorot
 • Jousiorkesterit
 • Puhallinorkesterit
 • Kitarayhtyeet
 • Harmonikkayhtyeet
 • Drumline
 • Rytmibändit
 • Projektibändit
 • Kansanmusiikkiryhmä
 • Ensemblet
 • Pietarsaaren sinfonietta

Musiikin avaimet 150 t

Musiikin avainten opinnot aloitetaan noin 10 vuoden iässä. Musiikin avaimia opiskellaan ryhmässä.

Musiikin avaimissa kehität esimerkiksi nuotinluku- ja kirjoitustaitojasi, kuuntelutaitojasi sekä musiikin historian tuntemustasi.

Kaikille yhteiset opinnot:

 • Musiikin avain 1
 • Musiikin avain 2
 • Musiikin avain 3
 • Musiikin avain 4

Musiikin avaimet 1–4 ovat kaikille yhteisiä opintoja.

 • Musiikin avain 5 on valinnainen kurssi, joka
  keskittyy säveltämiseen ja biisinkirjoittamiseen. Kurssia suositellaan kaikille, jotka
  aikovat jatkaa syventäviin opintoihin.

Valinnaiset opinnot 150 t

Valinnaiset opinnot kuuluvat opintoihin 12 ikävuodesta alkaen

Valinnaisissa opinnoissa tutustut monipuolisesti erilaisiin musiikin ja taiteen tekemisen tapoihin.

Myös Wava-opiston ulkopuolella suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea valinnaisiin projekteihin

 • Crossover (lisämaksu)
 • Improvisaatio
 • Musiikkiteknologia 1, 2 ja 3
 • Garage band
 • Orkesterinjohto
 • Konserttiklubi
 • Musiikin avain 5
 • Valinnainen soitin (lisämaksu)
 • Valinnainen projekti 1
 • Valinnainen projekti 2

Musiikin syventävät opinnot (500t)

Soitinopinnot 150 t

Soitinopinnoissa syvennät ja laajennat perusopinnoissa hankkimiasi teknisiä ja musiikillisia soitintaitoja sekä kartutat ohjelmistoa monipuolisesti.

Syventävät opinnot tähtäävät taiteelliseen lopputyöhön, jonka suunnittelet ja toteutat omien mielenkiinnon kohteidesi pohjalta. Lopputyön voit muodostaa erilaisista kokonaisuuksista tai syventymällä yhteen sinua kiinnostavaan aiheeseen.

Asetat lopputyön tavoitteet ja päätät lopputyön toteutustavan yhdessä opettajasi kanssa. Lopputyössä esittelet musiikillista osaamistasi ja hyödynnät oppimaasi.

Yhteismusisointi 100 t

Yhteismusisoinnissa hyödynnät monipuolisesti musiikillisia taitojasi ja opit toimimaan erilaisissa yhtyeissä ja kokoonpanoissa.

 • Kuorot
 • Jousiorkesterit
 • Puhallinorkesterit
 • Kitarayhtyeet
 • Harmonikkayhtyeet
 • Drumline
 • Rytmibändit
 • Projektibändit
 • Kansanmusiikkiryhmä
 • Ensemblet
 • Pietarsaaren sinfonietta

Musiikin avaimet 100 t

Musiikin avaimissa kehität edelleen musiikin luku-, kirjoitus- ja hahmotustaitojasi

 • Musiikin avain 6 on pakollinen kaikille syventäviä opintoja suorittaville.
 • Musiikin avain 7 on valinnainen kurssi, joka
  painottuu säveltämiseen ja sovittamiseen.
 • Lisäksi tarjolla on musiikin teorian valmennuskurssi niille oppilaille, jotka harkitsevat jatkavansa musiikin ammattiopintoihin.

Valinnaiset opinnot 150 t

Valinnaisissa opinnossa painotat ja suuntaat opintojasi siten, että valinnaiset opinnot tukevat lopputyön toteuttamista viimeisenä opintovuotenasi.

 • Crossover (lisämaksu)
 • Improvisaatio
 • Musiikkiteknologia 1, 2 ja 3
 • Garage Band
 • Orkesterinjohto
 • Konserttiklubi
 • Musiikin avain 7
 • Musiikin teorian valmennuskurssi
 • Valinnainen soitin (lisämaksu)
 • Valinnainen projekti 1
 • Valinnainen projekti 2