Musikstudiernas struktur

Studierna i musik består av fyra studiehelheter på både grund- och fördjupad nivå:


1) Instrumentstudier
2) Gemensamt musicerande
3) Musikens nycklar
4) Valbara studier

Instrumentstudier, 250 t

Du lär dig grunderna i att behärska ditt instrument och får mångsidig kännedom om teknik, uttrycksmöjligheterna på instrumentet och repertoar. Samtidigt utvecklas ditt musikaliska och kreativa tänkande.

Spellektionerna ordnas i allmänhet som individuell undervisning, men kan också ersättas med t.ex. par- eller gruppundervisning, projektveckor, olika uppträdanden eller t.o.m. med konsertbesök.

Varje läsår planerar du målsättningar för läsåret tillsammans med din lärare. Under året gör ni även mellan- och läsårsutvärdering samt därtill ger en annan lärare samt kamraterna feedback.

Under grundstudiernas sista läsår planerar och genomför du ett slutarbete där du använder de kunskaper som du lärt dig under åren. Slutarbete kan vara till exempel en konsert eller en inspelning.

Gemensamt musicerande, 250 t

Du deltar i gemensamt musicerande i ett så tidigt skede av dina studier som möjligt.

Gemensamt musicerande utgör en väsentlig del av musikstudierna och det bästa av allt: du träffar nya och gamla spelkompisar!

I Wava-institutet finns många olika ensembler, körer och band mm. som flitigt uppträder på konserter och andra evenemang.

 • Körer
 • Stråkorkestrar
 • Blåsorkestrar
 • Gitarrensembler
 • Dragspelgrupper
 • Drumline
 • Rytmband
 • Projektband
 • Folkmusikgrupp
 • Ensembler
 • Jakobstads sinfonietta

Musikens nycklar, 150 t

Studierna i musikens nycklar inleds ungefär i 10-årsåldern. Musikens nycklar studeras i grupp.

Under studiernas gång utvecklar du din förmåga att läsa och skriva noter, dina färdigheter att lyssna och din kännedom om musikhistoria mm.

Gemensamma studier för alla:

 • Musikens nyckel 1
 • Musikens nyckel 2
 • Musikens nyckel 3
 • Musikens nyckel 4
 • Musikens nyckel 5 är en valfri kurs, och fokuserar på komponerande och låtskrivande. Musikens nyckel 5 rekommenderas för den som planerar att fortsätta med fördjupade studierna i musik.

Valbara studier, 150 t

De valbara studierna hör till studierna från 12-årsålder.

I valbara studier bekantar du dig mångsidigt i olika sätt att göra musik och konst.

Även kurser som avlagts utanför Wava-institutet kan räknas till godo som valbara projekt.

 • Crossover (tilllägsavgift)
 • Improvisation
 • Musikteknologi 1, 2 och 3
 • Garage Band
 • Dirigering
 • Konsertklubb
 • Musikens nyckel 5
 • Valbart instrument (tilläggsavgift)
 • Valbart projekt 1
 • Valbart projekt 2

Fördjupade studier, 150 t

Under de fördjupade studierna fortsätter du att samla dokument i din portfolio. Sammanställningen av portfolion ingår i slutarbetet.

Instrumentstudier, 250 t

Du lär dig grunderna i att behärska ditt instrument och får mångsidig kännedom om teknik, uttrycksmöjligheterna på instrumentet och repertoar. Samtidigt utvecklas ditt musikaliska och kreativa tänkande.

Spellektionerna ordnas i allmänhet som individuell undervisning, men kan också ersättas med t.ex. par- eller gruppundervisning, projektveckor, olika uppträdanden eller t.o.m. med konsertbesök.

Varje läsår planerar du målsättningar för läsåret tillsammans med din lärare. Under året gör ni även mellan- och läsårsutvärdering samt därtill ger en annan lärare samt kamraterna feedback.

Under grundstudiernas sista läsår planerar och genomför du ett slutarbete där du använder de kunskaper som du lärt dig under åren. Slutarbete kan vara till exempel en konsert eller en inspelning.

Gemensamt musicerande, 250 t

Du deltar i gemensamt musicerande i ett så tidigt skede av dina studier som möjligt.

Gemensamt musicerande utgör en väsentlig del av musikstudierna och det bästa av allt: du träffar nya och gamla spelkompisar!

I Wava-institutet finns många olika ensembler, körer och band mm. som flitigt uppträder på konserter och andra evenemang.

 • Körer
 • Stråkorkestrar
 • Blåsorkestrar
 • Gitarrensembler
 • Dragspelgrupper
 • Drumline
 • Rytmband
 • Projektband
 • Folkmusikgrupp
 • Ensembler
 • Jakobstads sinfonietta

Musikens nycklar, 150 t

Studierna i musikens nycklar inleds ungefär i 10-årsåldern. Musikens nycklar studeras i grupp.

Under studiernas gång utvecklar du din förmåga att läsa och skriva noter, dina färdigheter att lyssna och din kännedom om musikhistoria mm.

Gemensamma studier för alla:

 • Musikens nyckel 1
 • Musikens nyckel 2
 • Musikens nyckel 3
 • Musikens nyckel 4
 • Musikens nyckel 5 är en valfri kurs, och fokuserar på komponerande och låtskrivande. Musikens nyckel 5 rekommenderas för den som planerar att fortsätta med fördjupade studierna i musik.

Valbara studier, 150 t

De valbara studierna hör till studierna från 12-årsålder.

I valbara studier bekantar du dig mångsidigt i olika sätt att göra musik och konst.

Även kurser som avlagts utanför Wava-institutet kan räknas till godo som valbara projekt.

 • Crossover (tilllägsavgift)
 • Improvisation
 • Musikteknologi 1, 2 och 3
 • Garage Band
 • Dirigering
 • Konsertklubb
 • Musikens nyckel 5
 • Valbart instrument (tilläggsavgift)
 • Valbart projekt 1
 • Valbart projekt 2