Studier

Gemensamma studier

Målet med de gemensamma studierna i dans är att utveckla grundläggande färdigheter i nutidsdans, jazzdans, balett, akrobatik och improvisation. Studierna stöder och utvecklar elevernas konstnärliga uttryck, förhållande till konst och identitetsbyggande, samt förmågan att agera i grupp. I undervisningen beaktas individuella styrkor och förutsättningar för lärande, så att alla har möjlighet att uppleva delaktighet i förhållande till innehållet och utbudet i undervisningen uppträda.

Temastudier

Det centrala målet för temastudier i dans är att bredda och fördjupa de kunskaper och färdigheter som eleverna tillägnat sig i de gemensamma studierna. Eleverna har möjlighet att betona och inrikta sina studier genom att göra personliga val bland våra två dansformer nutidsdans eller balett. Under temastudierna deltar eleverna aktivt och konstruktivt i gruppens verksamhet, fördjupar sitt konstnärliga tankesätt via sin individuella uttrycksförmåga samt utvecklar förmågan att använda danskonsten som medel för att påverka och beröra.

Läroplan

Se läroplan

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST