Studier

Gemensamma studier

Målet med de gemensamma studierna är att främja elevernas kreativitet, bidra till deras kognitiva, känslomässiga och estetiska utveckling samt träna på att arbeta målmedvetet och långsiktigt i grupp.

Eleverna får under studierna scenvana och bekantar sig med scenkonstens många möjligheter. Studierna erbjuder mångsidig erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en scenframställning samtidigt som vi tillsammans med teatergruppen tränar på att skapa.

Temastudier

Målet för temastudierna är att fördjupa det konstnärliga uttrycket, bredda kunskapen för olika sceniska tekniker samt utveckla ett ansvarsfullt agerande i det arbete som ligger bakom en scenisk process. Elevernas kreativa tänkande och tvärkonstnärliga kunnande samt utvecklande av samarbetsförmågan t.ex. via grupparbeten är en väsentlig del av studierna inom teaterkonst.

Läroplan

Se läroplan

Teater

Teater

Teater

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST