Ajankohtaiset projektit

48 tuhatta mahdollisuutta

48 tuhatta mahdollisuutta on monitaiteellinen projekti, joka perustuu taidemuotoon nykysirkus. Projektissa on mukana oppilaita Wava-opiston kaikilta eri linjoilta, haluamme siten näyttää opiston laajan taiteellisen pätevyyden, sekä oppilaissa että opettajissa.

Hakeudumme myös opiston oppilaspiirin ulkopuolelle, tavoittaaksemme seudun aliedustettuja kohderyhmiä, ja ehkäistääksemme sosiaalista inkluusiota. Menetelmämme perustuu pedagogiikkaan, jonka lähtökohtana on oppilaan omat kiinnostukset ja kokemukset, samalla kun se antaa lapsille ja nuorille suorat edellytykset vaikuttaa lopputuloksen suunnitteluun ja sisältöön. Projekti korostaa eksistentiaalisia kysymyksiä teemasta unelmat ja mahdollisuudet, ja antaa teeman johtaa luovaa prosessia, jossa eri taidemuodot kohtaavat ja tukevat toisiaan.

Nimi 48 tuhatta mahdollisuutta viittaa Pietarsaaren väkilukuun ja keskittymisestä mahdollisuuksiin rajoitusten sijaan. Projekti alkaa keväällä 2022. Projektin aikana oppilaat, yhdessä kahden sirkusartistin, ja Wava-opiston taiteellisen opettajatiimin kanssa, luovat esityksen, josta tulee Pietarsaaren ensimmäinen nykysirkusesitys. 48 tuhatta mahdollisuutta esitys esitetään helmikuussa 2023 Schaumansalissa.

DIGILO

Toimintavariaatiolaisille henkilöille suunnattu bänditoiminta

Wava-opisto käynnisti kevätlukukaudella 2022 pilottihankkeen, joka on suunnattu toimintavariaatiolaisille henkilöille. Hankkeen tavoiteena on tavoittaa uusia aiemmin opiston toiminnassa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Digilossa osallistujat musisoivat yhdessä kerran viikossa alla mainituissa toimipisteissä. Opetuksessa/musisoidessa käytetään esiohjelmoituja Ipadeja joiden avulla jokainen voi osallistua aktiivisesti bänditoimintaan. Osallistujien näin halutessa voimme myös käyttää erilaisia soittimia Ipadien rinnalla.

Seuraavat ryhmät ovat mukana DIGILO-toiminnassa:

– Vaihtuvat ryhmät, Länsinummen koulu

– Nuorisoryhmä (13-15v.), Kyrkostrands skola

Toiminnalla on ohjausryhmä johon osallistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen, DUV:n, Dateron, opettajien, yhteistyökumppaneiden sekä Wava-opiston hallinnon edustajia.

Opettajina ja yhteyshenkilöinä toimivat:

Tobias Fagerholm (050-3260446)
Mats Ödahl
(etunimi.sukunimi@edu.pietarsaari.fi)

Floora

Floora-hanke tehdään yhteistyönä Sosiaali- ja terveysviraston, Wava-opiston ja Amabile ry:n välillä.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden ilmaiseen, pitkäjänteiseen ja laadukkaaseen soittoharrastukseen niille lapsille ja nuorille, jotka sosiaalisista, taloudellisista tai muista syistä jäävät sen ulkopuolelle.

Wava-opisto tarjoaa tilat ja opetuksen vauvamuskarista ryhmäsoittoon ja eri soittimien yksilöopetukseen.

Wava-opiston yhteyshenkilö:

Petrina Lindqvist
petrina.lindqvist@edu.pietarsaari.fi

SKOFF

Kuvataiteilija ja oppilas pedagogisessa oppimisprosessissa

Kolmivuotinen SKOFF-hanke toteuttaa taidealoitteita kouluissa ja päiväkodeissa, joissa ammattitaitoiset kuvataiteilijat työskentelevät yhdessä lasten ja oppilaiden kanssa.
Tuloksena on julkisia taideteoksia, joissa lapset ja nuoret ovat olleet prosessissa mukana ideasta toteutukseen. Hanke antaa osallistujille näkemyksen kuvataiteilijan työstä sekä ymmärrystä julkisen taiteen merkityksestä yhteiskunnassamme. Kestävä kehitys, ympäristö ja sosiaalinen yhteisö ovat tärkeitä SKOFF projektissa.

Wava-opisto on hankkeen omistaja ja tekee yhteistyötä YA:n, Novian, Pietarsaaren kaupungin ja asianomaisten koulujen/päiväkotien kanssa taidealoitteita toteutettaessa.

Suunnitelmassa mukana olevat koulut ja päiväkodit ovat:

2022-23 Oxhamns skola (ruotsinkieliset oppilaat 12-15 -vuotiaat)

2023-24 Alma päiväkoti (suomen- ja ruotsinkieliset lapset 0-5 -vuotiaat)

2024-25 Kielikylpy (suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat 6-11 -vuotiaat)

SKOFFin projektikoordinaattorina toimii kuvataiteen opettaja Malin Simons.

malin.simons@edu.pietarsaari.fi

Wava-opisto

Musiikki

Kuvataide

Tanssi

Teatteri

Sanataide