Aktuella projekt

48 tusen möjligheter

48 tusen möjligheter är ett multikonstnärligt projekt med avstamp i konstformen nycirkus. Projektet inkluderar elever från alla Wava-institutets linjer, och vill på så sätt visa bredden av institutets konstnärliga kompetens, både hos elever och lärare. Vi söker oss även utanför institutets elevkrets för att nå underrepresenterade målgrupper i nejden och förebygga social inkludering.

Vår metod bygger på en pedagogik som utgår från elevens egna intressen och erfarenheter samtidigt som arbetssättet ger barn och unga direkta förutsättningar att påverka slutresultatets utformning och innehåll. Projektet lyfter fram existentiella frågor kring temat drömmar och möjligheter samt låter temat styra en kreativ process där de olika konstformerna möts och stöder varandra.

Namnet 48 tusen möjligheter härleds från Jakobstadsnejdens invånarantal samt fokuseringen på möjligheter framför begränsningar. Projektet inleds våren 2022. Under projektet skapar eleverna, i samråd med två cirkusartister, samt Wava-institutets konstnärliga lärarteam en föreställning, som blir Jakobstads första nycirkusföreställning. Föreställningen 48 tusen möjligheter framförs i februari 2023 i Schaumansalen.

DIGILO

Bandverksamhet riktad till personer med olika funktionsvariationer

Wava-institutet inledde under vårterminen 2022 ett pilotprojekt som riktar sig till personer med olika funktionsvariationer. Målet är att nå nya grupper som tidigare varit underrepresenterade i institutets verksamhet.

I Digilo musicerar deltagarna tillsammans en gång i veckan på de verksamhetspunkter som nämns nedan. I undervisningen/musiceringen används förprogrammerade Ipads vilket gör att alla kan delta aktivt i bandverksamheten. Det är även möjligt att använda olika instrument om deltagarna så önskar.

Följande grupper verkar inom Digilo-verksamheten:

– Varierande grupper, Länsinummen koulu

– Tonårsgrupp (13-15 år), Kyrkostrands skola

Verksamheten har en styrgrupp som består representanter för deltagande enheter, lärarna, DUV, Österbottens välfärdsområde, Wava-institutets administration samt Datero.

Som lärare och kontaktpersoner fungerar:

Mats Ödahl (044-3656346)

Tobias Fagerholm
(förnamn.efternamn@edu.jakobstad.fi)

Floora

Floora-projektet är ett samarbete mellan Social- och hälsovårdsverket, Wava-institutet och Amabile r.f.

Projektet erbjuder gratis, långsiktig och kvalitativ undervisning i musik vid Wava-institutet för barn och unga som av sociala, ekonomiska eller andra orsaker inte annars har möjlighet att medverka i hobbyverksamhet.

Wava-institutet erbjuder utrymmen och undervisning i allt från babyrytmik, gruppspel till enskild undervisning i olika instrument.

Wava-institutets kontaktperson:

Petrina Lindqvist
petrina.lindqvist@edu.jakobstad.fi

SKOFF

Bildkonstnären och eleven i en pedagogisk läroprocess

Det tre-åriga projektet SKOFF kommer att genomföra konstsatsningar i skolor och daghem där professionella bildkonstnärer jobbar tillsammans med barnen och eleverna. Resultatet är offentliga konstverk där barn och unga varit delaktiga i processen från idé till genomförandet. Projektet ger deltagarna en inblick i bildkonstnärens arbete och en förståelse för den offentliga konstens betydelse i vårt samhälle. Hållbarhetsfrågor, miljö och social gemenskap är viktiga i SKOFF projektet.

Wava-institutet är projektägare och jobbar tillsammans med Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Staden Jakobstad och berörda skolor/daghem när konstsatsningarna genomförs.

De skolor och daghem som finns med i planen är:

2022-23 Oxhamns skola (svenska elever, 12–15 år)

2023-24 Alma dagis (svenska och finska barn, 0–5 år)

2024-25 Språkbadet (svenska och finska elever, 6–11 år)

Projektkoordinator för SKOFF är bildkonstlärare Malin Simons.

malin.simons@edu.jakobstad.fi

Wava-institutet

Wava-institutet

Wava-institutet

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST