Studier

Grundstudier

Syftet med grundstudierna i musik är att inspirera till målmedvetna studier i musik och till att långsiktigt utveckla de musikaliska färdigheterna. Vi erbjuder mångsidig musikalisk verksamhet, där elevens styrkor och intresseområden beaktas. Eleven utvecklar såväl sin förmåga att musicera enskilt och i ensemble som sina färdigheter att gestalta musik och kännedom om musikens historia. En väsentlig deI av musikstudierna utgörs också av komponering, improvisation, olika uppträdanden och övande på egen hand hemma.

Fördjupade studier

I de fördjupade studierna i musik breddar eller inriktar eleven sina studier och koncentrerar sig på sådana sätt att skapa musik som är viktiga för denne. Eleven utvecklar mångsidigt sina musikaliska uttrycksmedel och planerar samt slutför ett slutarbete som visar det musikaliska kunnandet. 

Musikstudiernas struktur

Valbara kurser

Läroplan

Se läroplan

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST