Wava-institutet rekryterar!

– Lärare i träblåsinstrument med undervisningsskyldighet i kammarmusik och orkesterledning (nr 11) för anställning tillsvidare från och med 1.8.2022.

 

– Lärare i gitarrspel med undervisningsskyldighet i kammarmusik (nr 22) för anställning tillsvidare från och med 1.8.2022 (80% arbetstid).

 

Ansökning sker via Kuntarekry senast 28.4.2022 kl. 16.00.

 

För tilläggsinformation se kuntarekry.fi

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6aR8_FiSi4

https://www.youtube.com/shorts/U5j-kl5hp_I

Läs även

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST