Crossover

Crossover är en 1-årig kurs som i första hand riktar sig till elever vilka genomgått den allmänna lärokursen inom bildkonst, dans och teater eller som valbar kurs för elever som studerar vid musiklinjen. Även nya elever utan tidigare bakgrund inom konstundervisning i åldern 15-18 år kan antas om det finns lediga elevplatser.

Kursen fokuserar på elevernas kreativa skaparlust och gruppens dynamik. Till sitt innehåll är kursen genuint tvärkonstnärlig och målet är att under ett år jobba mot en konstnärligt slutresultat som planeras, produceras och/eller framförs av gruppen. Professionella handledare som representerar olika konstformer coachar gruppen i studierna.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST