Om bildkonstlinjen

Bildkonstlinjen har konstgrupper för barn och unga i ålder från 5 år. Undervisningen, som består av bildkonstlektioner, studiebesök och gemensamma utställningar, ges enligt den allmänna lärokursen i bildkonst och indelas i gemensamma- och temastudier.

I bildkonst övar vi visuella färdigheter och lär oss använda olika material och konsttekniker som teckning och målning med olika medel, skulptur i diverse material, grafiktekniker och foto/digitala medier m.m.

Målet är att stöda elevernas kreativitet och utveckla deras uttrycksförmåga. Genom gemensamma konstprojekt lär vi oss samarbeta och värdera både egna och andra elevers arbete. Studierna ger en bred förståelse av bildkonstens olika uttryck och utvecklar förmågan att tolka bilder och den visuella värld vi har omkring oss.

Undervisningsutrymmena finns i Campus Allegro, ingång från Runebergsgatan 8.

Undervisningen i bildkonst finansieras av staden Jakobstad och därför har stadens barn och unga förtur till elevplatserna.

Bildkonst

Bildkonst

Wava-institutet

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST