Aktuellt

Anmälningstid: 20.4-19.5
SKAPA-projektets mål är att fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad.
Jakobstads Orkesterfond ledigslår stipendier vilka kan ansökas av personer eller grupper som befrämjat(r) Jakobstads Sinfoniettas verksamhet.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST