Aktuellt

SKAPA-projektets mål är att fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad.
Wava-institutets anmälningstid för nya elever börjar 20.4 kl. 18.00 och pågår till 8.5!

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST