Instrument/Musikproduktion/Sång

Vid musiklinjen ges undervisning i nedan nämnda instrument. Den instrumentvisa läroplanen, som ger en bild av undervisningens innehåll, kan läsas genom att klicka på instrumentets namn. Efter instrumentet omnämns den yngsta rekommenderade åldern för inledande av studier.

Altviolin

ca 6 år

Basun

ca 8 år

Cello

ca 6 år

Elbas

ca 9 år

Elgitarr

ca 9 år

Fagott

ca 9 år

Flöjt

ca 6 år

Klarinett

ca 8 år

Kontrabas

ca 8 år

Oboe

ca 8 år

Orgel

ca 12 år

Piano

ca 5 år (akustiskt piano hemma rekommenderas)

Saxofon

ca 9 år

Sång

ca 12 år

Trumpet

ca 6 år

Tuba

ca 10 år

Valthorn

ca 10 år

Violin

ca 5 år

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST