Terminsavgifter

Musik
Solistisk undervisning 30 min/vecka
180 €
Solistisk undervisning 45 min/vecka
190 €
Solistisk undervisning 60 min/vecka
200 €
Solistisk undervisning 75 min/vecka
210 €
Parundervisning
160 €
Instrumenthyra
50–100 €
Valbart instrument/Biämne
120€
Musikförberedelse
100 €
Musiklekskola
70 €
Baby- och knatterytmik
70 €
Syskongrupp, 2 barn
100 €
Öppen avdelning 15 min
18 €/gång
Öppen avdelning 30 min
35 €/gång
Öppen avdelning 45 min
40 €/gång
Öppen avdelning 60 min
50 €/gång
Öppen avdelning, gruppundervisning
140 €/termin
Öppen avdelning, kör Destiny's Choir
40 €/termin
Ordkonst
Gruppundervisning 60 min/vecka
40 €
Bildkonst
Förberedande konstundervisning 60 min/vecka, 5–6 åringar
90 €
Konstundervisning 90 min/vecka
120 €
Konstundervisning 135 min/vecka
130 €
Dans
Dans I–II, 8–9 år, 60 min/vecka
90 €
Dans III–V, 10–12 år, 60 min/vecka
90 €
Dans VI 13–18 år, 90 min/vecka
120 €
Dans för barn 4–5 år, 45 min/vecka
85 €
Förberedande studier i dans 6–7 år, 60 min/vecka
90 €
Dansgrupp för vuxna 19 år->
150 €
Teater
Teaterkonst I–II, 60 min/vecka
90 €
Teaterkonst III–VII, 90 min/vecka
120 €
Crossover
Består av ca. 30 handledda veckor under läsåret
Gruppundervisning 90 min/vecka
110 €
Elev som studerar vid någon av Wava-institutets linjer (valbara studier)
60 €

Syskonrabatt

10 € första syskonet


20 € andra och flera syskon

(Gäller inte vuxengrupper)

Wava-institutet

Wava-institutet

Wava-institutet

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST