Studier

Ordkonsten har grupper riktade till barn och unga i ålder från 6 år. Undervisningen består av roliga och spännande teman varje vecka där vi strävar till att skapa en inspirerande atmosfär för läsande och skrivande. Vi jobbar kreativt med texter och böcker som berör aktuella teman samtidigt som vi inkluderar andra konstformer i undervisningen.

Läroplan

Se läroplan

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST