Om danslinjen

Danslinjen har grupper för barn och unga i ålder från 4 år. Undervisningen, där eleverna får bekanta sig med många olika dansstilar och som består av dans-, akrobatik- och improvisationslektioner, ges enligt den allmänna lärokursen och indelas i gemensamma- och temastudier.

Centralt innehåll i dans är övningar som stöder ett holistiskt välbefinnande och trygg träning. En väsentlig del av studierna är att utveckla elevernas kreativa tänkande och tvärkonstnärliga kunnande samt kommunikativa färdigheter och färdigheter i grupparbete. Under studiernas gång får eleverna tillfällen att öva sig att framträda och att planera uppträdanden.

Undervisningsutrymmena finns i Idrottsgårdens danssal (Pedersesplanaden 8, Jakobstad) samt i övriga kommuner i Jakobstadsnejden.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST