Öppen avdelning

På den öppna avdelningen finns inga åldersgränser. Den som önskar studera musik väljer själv målet med studierna och musikstilen hon/han vill studera. Det är inte obligatoriskt att följa läroplan, men det är möjligt om så önskas. I studierna ingår en instrument- , sång-, eller grupplektion på mellan 15 till 60 minuter per vecka, allt enligt överenskommelse. Eleven kan också delta i Musikens nycklar, gemensam musicering, konserter och projekt. Kontakta kansliet för ytterligare information!

På den öppna avdelningen används inte kommunstöd för kostnaderna, vilket betyder att avgifterna är högre än på musiklinjen som i första hand riktar sig till barn och unga.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST