Wava-institutets direktion

Wava-institutets verksamhet bedrivs enligt ett avtal mellan kommunerna Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Som huvudman fungerar staden Jakobstad och verksamhetens leds av en direktion med representanter för alla samarbetskommuner.

Ordinarie ledamöter

Ordinarie ledamöter
Antti Koivukangas
Ordförande
Maria A Nygårds
Viceordförande
Monica Grankulla-Häggblom
Medlem
Diana Pandey
Medlem
Juha Konttila
Medlem
Pauliina Peltorinne-Cederström
Medlem (Nykarleby)
Jan-Anders Fagerhed
Medlem (Larsmo)
Anders Portin
Medlem (Pedersöre)

Ersättare

Ersättare
Nils Karlström
Heli Kivistö
Alexandra Back
Walid Mossa
Mariakaisa Tyni
Kenneth Nylund
Anna Björkskog
Yvonne Borgmästars

Övriga deltagare / tjänstemän

Övriga deltagare / tjänstemän
Jan Levander
Direktör för bildning och välfärd
Anette Granberg
Ekonomichef
Anne Ekstrand
Stadsdirektör
Owe Sjölund
Stadsstyrelsens ordförande
Marita Salmu
Stadsstyrelsens representant
Brita Brännbacka-Brunell
Ordförande för bildning och välfärd
Bo-Anders Sandström
Rektor
Anna Madsen
Tf biträdande rektor
Lars-Victor Öst
Lärarrepresentant
Päivi Rosnell
Chef för kultur och välfärdstjänster

Wava-institutet

Wava-institutet

Wava-institutet

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST