Körer

Vid musiklinjen verkar flera körer för olika åldersgrupper. För 4-6-klassister finns kören Stella och för ungdomar Starla Song Group. Därtill finns en kör för vuxna som heter Destiny´s Choir. Körverksamhet bedrivs också som klubbar i samarbete med nejdens grundskolor.

För mera information om körverksamheten, kontakta kansliet!

Wava-institutets kansli:
wava@edu.jakobstad.fi
044 785 1279

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST