Om teaterlinjen

Teaterkonstlinjen har grupper för barn och unga i ålder från 8 år. Undervisningen, som ges enligt den allmänna lärokursen i teaterkonst och indelas i gemensamma- och temastudier, består av gruppbaserade teateraktiviteter, självständigt arbete, studiebesök och kulturevenemang. Dessutom deltar alla i den årliga teaterfestivalen.

På teaterkonst övar vi sceniska färdigheter såsom skådespeleri, akrobatik, dans, improvisation, ljus/ ljud, scenografi, kostym m.m. Tillsammans skapar vi berättelser utifrån det vi ser och upplever, diskuterar vad som är viktigt för oss och vad vi vill berätta. Studierna ger möjlighet att skapa och njuta av teater samt att vilja, kunna och våga ge teatern en personlig tolkning samt konstsyn.

Målet är att stödja elevernas kreativitet och estetiska utveckling. Vi uppmuntrar eleverna att berätta, ta ställning och påverka med olika sceniska uttryck.

Teaterkonstlinjens undervisningsutrymmen finns i Black Box, Campus Allegro, ingång från Runebergsgatan 8.

Undervisningen i bildkonst finansieras av staden Jakobstad och därför har stadens barn och unga förtur till elevplatserna.

Teater

Teater

Teater

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST