Musikhusets civiltjänstgörare

Musikhuset i Jakobstad erbjuder möjlighet att göra civiltjänstgöring. Arbetsgivare är Staden Jakobstad/Wava-institutet i samarbete med Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia. Till arbetsuppgifterna hör bl.a kansliarbete samt att hjälpa tekniska assistenten med olika uppgifter. Sökanden kallas till arbetsintervju och på basen av dessa gör Musikhusets ledningsgrupp beslut om val. Civiltjänstgöraren önskas börja under augusti månad 2023.

 

Sänd en fritt formulerad ansökan eller frågor gällande tjänstgöringen till oskar.sandin@novia.fi senast 5.2.2023

 

Oskar Sandin
Musikhusets tekniska assistent
0504765836

Läs även

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST