Wava-institutets anmälningstid

Wava-institutets anmälningstid för nya elever börjar 19.4 kl. 12.00 och avslutas 14.5!

 

Anmälan sker via wavaedu.eepos.fi och elever antas i anmälningsordning.

 

Musik- och dansundervisningen är regional och elever från Jakobstad, Nykarleby, Larsmo och Pedersöre antas till studier. Undervisningen i bild- och teaterkonst finansieras av staden Jakobstad och därför har stadens barn och unga förtur till elevplatserna. Ordkonstens verksamhet är projektbaserad och öppen för alla.

Läs även

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST