Stipendier!

Jakobstads Orkesterfond ledigslår stipendier vilka kan ansökas av personer eller grupper som befrämjat(r) Jakobstads Sinfoniettas verksamhet. Ändamälet för vilket stipendiet anhalles skall pä sätt eller annat tangera orkesterns verksamhet.

 

Ansökningarna formuleras fritt och sänds per e-post till wava@edu.jakobstad.fi senast 16.5.

 

Mer information:

 

Fondens sekreterare
Peter Roos

044 785 1629

Läs även

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST