Nystart för jazzstudio i Jakobstad

Nu startar legendariska Jazzstudion upp sin verksamhet på nytt. Denna gång som ett samarbete mellan Wava-institutet och Jazzoo.

 

Jazzstudion, som riktar sig i första hand till amatörmusiker, är ett forum för samspel samt det egna musicerandet. En första träff ordnas på lördag 13.1 kl. 10.00 i kammarmusiksalen vid Campus Allegro.

 

Meningen är att man ska ses en gång per vecka tillsvidare och lärare för gruppen är Rufus Malén.

 

Alla är välkomna och verksamheten är avgiftsfri åtminstone under våren.

 

Har ni frågor:

 

Rufus Malén: rufusmalenmusic@gmail.com

Läs även

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST