SKAPA logo

SKAPA Jakobstadsregionen

Visste ni att just nu pågår i Jakobstadsregionen en strategisk satsning på konstundervisning för barn och unga?

 

Det är frågan om Svenska kulturfondens SKAPA-satsning genom vilken man vill uppmuntra kommuner och andra aktörer att koordinera sina satsningar, dela med sig och skapa nya gemensamma strukturer så att konstundervisningen blir mera tillgänglig och jämlik.

 

SKAPA-projektets mål är att fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad.

 

Här kan ni läsa mera om SKAPA: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/skapa/

 

Jakobstadsregionen (Larsmo, Nykarleby, Jakobstad, Kronoby, Pedersöre) har beviljats medel för ett förberedande projekt som bl.a utreder tillgången till konstundervisning i regionen. Utredningen ger grund för att arbeta vidare med SKAPA under 2024-2025.

 

För att förankra SKAPA-projektet och utredningens resultat i alla kommuner har en arbetsgrupp tillsatts bestående av representanter från varje deltagande kommun, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten samt från KulturÖsterbotten. Som projektets huvudman fungerar Wava-institutet

 

Tillsammans har vi nu en unik chans att lyfta konstundervisningen och stärka barns och ungas välmående i hela vår region!

 

SKAPA Jakobstadsregionen – Slutseminarium torsdag 28.9.2023

 

“Från ord till handling – konst som samhällsnytta?”

 

Här kan du läsa rapporten Om att ge barn och unga en röst – Hur hanterar Jakobstadsregionen förväntningar på ökad tillgänglighet, jämlikhet och ett breddat deltagande i konstundervisning?

Läs även

Jakobstads Orkesterfond ledigslår stipendier vilka kan ansökas av personer eller grupper som befrämjat(r) Jakobstads Sinfoniettas verksamhet.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST