SKAPA logo

SKAPA Jakobstadsregionen

Visste ni att just nu pågår i Jakobstadsregionen en strategisk satsning på konstundervisning för barn och unga?

 

Det är frågan om Svenska kulturfondens SKAPA-satsning genom vilken man vill uppmuntra kommuner och andra aktörer att koordinera sina satsningar, dela med sig och skapa nya gemensamma strukturer så att konstundervisningen blir mera tillgänglig och jämlik.

 

SKAPA-projektets mål är att fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad.

 

Här kan ni läsa mera om SKAPA: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/skapa/

 

Jakobstadsregionen (Larsmo, Nykarleby, Jakobstad, Kronoby, Pedersöre) beviljades medel för ett förberedande projekt under 2023 vilket ledde till en rapport som bl.a utredde tillgången till konstundervisning i regionen. Utredningen gav grund för att arbeta vidare med SKAPA under åren 2024-2025.

 

För att förankra SKAPA-projektet och utredningens resultat i alla kommuner har en arbetsgrupp tillsatts bestående av representanter från varje deltagande kommun, Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten samt från KulturÖsterbotten. Som projektets huvudman fungerar Wava-institutet

 

Tillsammans har vi nu en unik chans att lyfta konstundervisningen och stärka barns och ungas välmående i hela vår region!

 

Klicka här för att läsa rapporten:

 

Om att ge barn och unga en röst – Hur hanterar Jakobstadsregionen förväntningar på ökad tillgänglighet, jämlikhet och ett breddat deltagande i konstundervisning?

Läs även

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST