Musikens nyckel 5

Musikens nyckel 5

Kursen, som är en fortsättning på Nyckel 4, träffas ca. var tredje vecka och bygger kring komposition, arrangering och låtskrivning med en teoretiskt vinkling.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST