Starla

Starla

Starla song group är en projektkör för 13-åringar och äldre. Vi övar inte regel- bundet utan koncentrerar oss intensivt och målmedvetet på ett projekt (t.ex. konsert) i taget. Vi bekantar oss med olika musikstilar och sjunger i stämmor, både från noter och efter gehör. Vana och ovana sångare välkomna med!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

WAVA INSTITUTET

MUSIK

BILDKONST

DANS

TEATER

ORDKONST